שירותי ליווי דירות דיסקרטיות גייז וקוקסינלים עיסוי
סרטי סקס חינם
 
 

תנאי השימוש

 1. מנהלי ו/או בעלי האתר, מתירים את השימוש באתר פצצה, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה,

 2. כניסה לאתר:
  אתר פצצה www.pzaza.com נבנה למבוגרים מעל גיל 18 בלבד, בהיכנסי לאתר פצצה אני מצהיר/ה כי אני מעל גיל 18 ואני מאשר שאני מבין ויודע שבאתר קיים וחומר פורנו וסקס בוטה, ומסכים שאינו פוגע פגע בי בשום צורה, ולא אבוא בשום תלונה או תביעה כנגד מפעלי האתר. אני מעוניין/ת לראות ולקרוא את החומרים המוצגים באתר פצצה, ואני עושה זאת להנאתי האישית. השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש א לו (להלן: "תקנון").

 3. תקנון זה, מסדיר את היחסים בין מפעילי האתר לבין כל אדם המשתמש במידע שהיה מצוי ו/או מצוי ו/או יהיה מצ וי באתר ו/או בשירותי האתר הקיימים ו/או כפי שיהיו קיימים מעת לעת באתר ו/או באמצעותו, כולם או מקצתם.

 4. אתר פצצה מעמיד לרשות הלקוחות אינדקס עסקים ושירותי פרסום קידום ושיווק למטרות סקס, וחשיפתו במנועי חיפוש מובילים כגון גוגל יאהו ועוד רבים אחרים.

 5. אתר פצצה מכיל חומר פורנו גרפי כגון סקס ישראלי, ליווי,נערות ליווי, גרפי כגון סרטי סקס ,סרטים כחולים ,זיונים ,עירום , תמונות גולשים , אנאלי, מציצות ,אורגיות , גמירות ,שפיכות ,חנות מין , לסביות אוראלי,פורנו דיבורים חשפניות ,חזה ענק ,משרדי ליווי, סקס חינם ,פורום סקס ,מפורסמות ,,סרטים ,סיפורי סקס ,חלופי זוגות הכרויות , חרמן , אתרים , חינם , אתר סקס , הורדת סרטים , ארוטי , מבוגרים , אבזרי מין , נשים ישראליות ,סרטי לסביות , שיחות סקס , תמונות עירום , סרטי פורנו , ועוד..

 6. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים. האמור בתקנון זה יחול בלשון יחיד ובלשון רבים, לפי המקרה ובשינויים המחויבים.האמור בתקנון בלש ון יחיד, יחול בלשון רבים ולהפך.

 7. בתקנון זה "תכנים", משמעותם מידע, נתונים, כתבות, סקירות, ידיעות, ניתוחי ם, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, אשר יועמדו לרשות הגולשים (להלן: "משתמש" ) באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מפעילי התאר ובין אם הו א בבעלות צד ג', המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

 8. אתר "פצצה" לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על שיקולים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר. השימוש באתר ו/א ו בכל מידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד והשימוש בו ו/או הסתמכות עליו בקשר עם ביצוע כל פעולה ו/או מעשה ו/או מ חדל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע המצוי באתר, כולו או מקצתו, עיצ וב האתר, כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר - הינו של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת מפעילי האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של מפעילי האתר - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של מפרסמים כאמור, בכתב ומראש.

 9. המידע הכלול באתר לרבות עדכונים ,מידע על עסקים, הכללתם של עסקים באינדקס, מהות חשיפותו הינו מידע המוגש, כשירות לנוחותך ובכל מקרה אינו בא במקום או להחליף מידע מוסמך מגוף מורשה ו/או כל גו רם ו/או גוף ו/או רשות מוסמכת לפי המקרה. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הכלול באתר, אינו בבחינת ייעוץ ו/או המלצה בכל צורה שהיא לגבי העסקים המפורסמים באתר או לגבי מחירים או לרכישת שרות כל שהוא, ולמהן הסר כל ספק אין כאן המלצה לרכישת שרות פרסום או המלצה לרכוש מוצר כל שהוא , ואין לראות בו ככזה.

 10. המידע ו/או כל תוכן ו/או השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים שבאתר, מובא (AS IS) ומנהלי התאר אינם ולא יהיו אחראים במישרין ו/ או בעקיפין לדיוקם ו/או עדכונם. אין ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תוכן המידע הכלול באתר, תכונות השימוש, המגבלות ו/או כל תכונה אחרת של האתר ו/או כל תוצאה ישירה ו/או עקיפה של השימוש באתר כולו או חלקו. השימוש, איפוא, במידע, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינו ויהיה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 11. אתר "פצצה" רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המידע, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך ע ל כך מראש. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.

 12. מפעילי האתר אינם מחייבים שהמידע ו/או זמינות המידע ו/או השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 13. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר ו/או המידע שתקבל במהלך השימוש באתר, לבין המידע המצוי אצל מפעילי האתר או טפסים ו/או רשימות בקשר עם האמור לעיל (להלן: "מסמכים" ), יהיה המידע המצוי במסמכים - המידע המחייב את מפעילי האתר ואת המשתמש. המידע המצוי במסמכים יגבר על כל מידע אחר לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכל עניין אחר, לצרכים ראייתיים ולצורכי פרשנות.

 14. בכפוף לאמור בסעיף 15 להלן, ובכפוף להוראות כל דין, מפעילי האתר יימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר "פצצה". במקרה זה רשאים מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 15. מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ללקוחותיה, וכן ליצירת קשר עמך לצורך הצעת מוצרים המשווקים באמצעות ו/או על ידי החברה ו/או גורמים עמם החברה קשורה והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. משתמש שאינו חפץ בהעברת פרטיו האישיים כאמור בסעיף זה, יפנה אל החברה באמצעות דרכי הקשר המופיעות באתר.

 16. אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורם באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי התאר לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בקשר לכך.

 17. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעילי האתר אינם אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. מפעילי האתר רשאים להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר פצצה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

 18. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתך המשתמש ובאחריותך הבלעדית. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעיל האתר שעשויה לנבוע ו/או הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט וכל זאת מייד עם דרישה ראשונה - עקב הפרת כל הוראה מהוראותיו של תקנון זה. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

 19. האתר ו/או התכנים המופיעים בו נועדו לשימושו האישי של המשתמש. אין לעשות באתר ו/או בתכנים המופיעים בו כל שימוש אחר, שאיננו שימוש פרטי, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

 20. הוספת מודעה לאתר פצצה מהווה קבלת הסכמתך לקבל סקירות מקצועיות חומרים פרסומים ותכנים רלוונטים אשר יש להם ערך מוסף ו/או אתר פצצה מציע לך. קבלת האישור מאפשרת שלנו לשמור קשר עמך ולהציע לך הצעות פירסום מתאימות. פרטייך ישמרו כמיטב יכולותינו אך אין אנו יכולים להתחייב במקרה של פריצה לאתר. במידה ותחליט כי אינך מעונין לקבל חומר פרסומי מהאתר אזי במקרה זה מודעתך תמחק. הינך מודע/ת שאתר ביזסנטר אינו יכול לשלוט על המידע שנסרק על ידי מנוע החיפוש ואין אנו יכולים לשנות את תכנו ואו למחקו. בכל מקרה כל הרשום בתנאי השימוש היש בלשון זכר אך מתיחחס גם ללשון נקבה.

 21. מפעילי התאר רשאים לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש ו/או מי מטעמו. החברה תפרסם את התנאים החדשים כפי שתמצא לנכון ותחילת תוקפם יהיה החל ממועד פרסומם באתר.